J-WAVE 81.3 FM『JK Radio Tokyo United』に当社が取り上げられました。